IQ-test.eu naudojimo ir lokalizuotų IQ-test.eu (PIQeu) versijų paslaugų teikimo nuostatos

Šios nuostatos reglamentuoja santykius tarp iq-test.lt (ir vietinių IQ testų domenų) Administratoriaus ir iq-test.lt (bei vietinių IQ testų domenų) Vartotojo.

1. iq-test.lt projekto specifikacijos ir pagrindiniai apibrėžimai:
"I&Q GROUP, spol. s r.o.", kurios būstinė registruota Praha, Troilova 12, pašto indeksas: 108 00, įmonės kodas: 27488268, registruota Hradec Kralove municipalinio teismo komercijos registro skyriuje C, intarpas 21977, (toliau – "Administratorius"), administruoja interneto projektą iq-test.lt (toliau – "IQeu"), o lankytojai (toliau "Naudotojai") gali sužinoti savo IQ ir savo šalies IQ.

 

Pagrindiniai apibrėžimai:
IQ – intelekto koeficientas (koeficientas – santykis, proporcija) yra intelekto rodiklis, pasižymintis normaliniu pasiskirstymu su vidurkiu 100 ir standartiniu nuokrypiu 15.
Testas – užduotys ir galimi jų atsakymai, iš kurių tik vienas yra teisingas ir logiškas. Testu galima įvertinti skirtingus intelekto tipus (įgimtą, matematinį, erdvinį ir t.t.) bei apskaičiuoti bendrą IQ vertę, kurios tikslumas priklauso nuo to, kiek skirtingų testų žmogus atliko.
Naudojimosi iq-test.lt paslaugomis ( toliau – "PIQeu") nuostatos – subjektų (Administratoriaus ir Vartotojo), dalyvaujančių IQeu projekte, teisės ir pareigos. Naujausią PIQeu versiją galima rasti tinklalapyje http://www.iq-test.lt/sios-nuostatos/. Administratorius pasilieka teisę keisti PIQeu, pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo ankščiau nurodytame puslapyje datos.
Administratorius – asmuo, atsakingas už nepriekaištingą serverio darbą ir IQeu priežiūrą.
Vartotojas – lankytojas, atliekantis testus arba asmuo, užsiregistravęs tinklalapyje.

2. Dalyvaujančių pusių teisės ir pareigos

Administratorius:

 • Turi teisę susisiekti su Vartotoju bet kuriuo metu ir būdu dėl bet kokios priežasties.
 • Turi teisę tartis dėl išskirtinių sąlygų su bet kuriuo IQeu Vartotoju.
 • Turi teisę suspenduoti Vartotoją nepateikdamas priežasties.

Vartotojas:

 • Turi teisę susisiekti su IQeu Administratoriumi.
 • Turi teisę nutraukti savo dalyvavimą IQeu nepateikdamas jokių priežasčių.
 • Privalo laikytis PIQeu nuostatų.
 • Po apmokėjimo vartotojas turi teisę gauti savo testo rezultatus ir, jų negavęs, kreiptis į Administratorių ir reikalauti juos pateikti, bet negali reikalauti pinigų grąžinimo.
 • Pateikdamas savo asmeninus duomenis Administratoriui, Vartotojas suteikia leidimą įvesti juos į duomenų bazę ir naudotis jais, norint susisiekti su Vartotoju. Administratorius užtikrina, kad asmeniniai duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims ir Vartotojui pareikalavus bus pašalinti iš duomenų bazės. Registruodamasis arba atlikdamas testą Vartotojas sutinka su šiomis nuostatomis.

3. Šalių dalyvavimas IQeu projekte
Administratorius:

 • Dalyvauja IQeu veikloje nuo pradžių iki projekto pabaigos arba iki IQeu perleidimo kitam asmeniui.
 • Užtikrina PIQeu laikymąsi, taiko sankcijas jas pažeidus.

Vartotojas:

 • Dalyvavimą IQeu pradeda registruodamasis arba užpildydamas testą.
 • Gali bet kuriuo metu užsiprenumeruoti informaciją, registracijos metu įvesdamas elektroninio pašto adresą.
 • Bet kuriuo metu gali nutraukti savo dalyvavimą IQeu.

4. Subjektų atsakomybė
IQeu dalyviai atsako tik už tai, kam jie gali daryti įtaką savo veiksmais.

Administratorius:

 • Yra atsakingas už PIQeu laikymąsi.
 • Nėra atsakingas už Vartotojo galimybes sumokėti.

Vartotojas

 • Atsakingas už PIQeu laikymąsi.

5. Mokėjimo sistema
Mokėjimo sistemą pateikia Administratorius. Mokėjimo sistema ir kaina už rezultatų pateikimą priklauso nuo vietovės, kurią Vartotojas nurodo atlikęs testą. Jei Vartotojas nurodo ne savo gyvenamąją vietą, didelė tikimybė, kad jis negalės pasiekti testo rezultatų.

Šalys, mokėjimo metodai ir kainos:

iq-test.lt: 10 LTL


6. Asmens duomenų apsauga, autoriaus teisės

Dalyvavimo IQeu projekte laikotarpiu gali būti pakeisti asmens duomenys (vardas, adresas, telefono numeris, elektorinio pašto adresas, asmens kodas ir kt.). Šie asmens duomenys yra konfidencialūs ir tik keitimo procese dalyvaujantys asmenys turi priėjimą prie šios informacijos. Abiejų šalių pasižadėjimu asmeniniai duomenys negali būti atskleidžiami tretiesiems asmenims jokiu būdu (spausdinti, elektroniniai ar kitaip), išskyrus įvairias statistines apžvalgas, kurios negali būti susiejamos su konkrečiu asmeniu. Be to, IQeu Administratorius pasilieka teisę atlikti kitų IQeu dalyvaujančių asmenų elgesio analizę ir teikti šią informaciją trečiosioms šalims, tačiau tik statistinių duomenų, kurie negali būti susiejami su konkrečiu asmeniu, pavidalu.

7. Pagalba
Verslo klausimai:
El. paštas: 1
Techniniai klausimai:
El. paštas: 1

IQeu Administratorius, gavęs raštišką konkretaus asmens prašymą, atliks visus finansiškai pagrįstus veiksmus siekiant pašalinti visus to asmens duomenis.
Atnaujinta ir paskelbta 2006 m. gruodžio 24 d.
Šios nuostatos įsigalioja nuo 2006 m. gruodžio 24 d.
(arba nedelsiant po užsiregistravimo sistemoje arba testo užpildymo)
Išleido "I&Q GROUP, spol. s r.o." (c) 2006